Duterte nilagdaan ang PH energy research institute law

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

MANILA – Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na nagtatatag ng Philippine Energy Research and Policy Institute upang mapahusay ang kakayahan ng bansa para sa pagsasaliksik ng enerhiya at pagpapaunlad ng patakaran.

Ang Republic Act 11572, na nilagdaan ni Duterte noong Hulyo 30, ay nagtatag ng institusyon bilang isang independiyenteng ahensya na konektado sa University of the Philippines (UP) na may sariling badyet.

Ayon sa bagong batas, ang executive director ng institusyon ay dapat na isang kilalang dalubhasa sa pagsasaliksik ng enerhiya at pag-unlad ng patakaran na may hindi bababa sa tatlong taong karanasan sa industriya ng enerhiya at may background sa pamamahala ng organisasyon.

Ang executive director, na hinirang ng Pangulo ng UP sa rekomendasyon ng Executive Board ay full-time na maglilingkod ng limang taong termino na maaaring ma-renew.

Ang Executive Board ng Institute ay binubuo ng pitong mga kasapi, kasama ang UP President bilang ex-officio chairperson, at kahit isang representantive mula sa larangan ng engineering, law, science, statistics, economics, social science, at public health, alinman sa mula sa akademya o sa pribadong sektor.

Apat na miyembro ang magmumula sa akademya, dalawa mula sa pribadong sektor, at ang bawat kinatawan ay magmumula sa iba’t ibang larangan.

Itatalaga ng Pangulo ng UP ang iba pang mga miyembro ng Executive Board. Ang bawat miyembro ay maglilingkod ng tatlong taong termino na maaaring pahabain para sa dalawa pang mga termino.

Ang unang dalawang hinirang mula sa akademya at ang unang hinirang mula sa pribadong sektor ay hihirangin para sa dalawang taong termino na maaaring ma-renew para sa dalawa pang termino.

Sa mga pagpupulong at talakayan nito, maaaring imbitahin ng Executive Board ang mga kalihim ng iba’t ibang ahensya ng gobyerno, pati na rin ang lehitimong mga pangkat ng consumer at adbokasiya, upang magsilbing resource persons.

Ang institusyon ay magpapopondo ng karagdagang edukasyon at pagsasanay para sa mga opisyal at empleyado nito, tulad ng mga advanced na pag-aaral sa degree, mga panandaliang programa, mga kurso sa online, at pakikilahok sa kumperensya.

Ang mga research paper, data, at iba pang mga mapagkukunan ay dapat maging available sa publiko sa pamamagitan ng kanilang website.

Gayunpaman, ang pagmamay-ari o kumpidensyal na data at iba pang mga mapagkukunan ay hindi mai-post o mailabas maliban kung ang humihinging partido ay makakuha ng paunang pag-apruba mula sa pinagmulan o may-ari ng naturang data at mga mapagkukunan.

Ang Special Account in the General Fund (SAGP) para sa pagsasaliksik ng enerhiya, na panatilihin at pamahalaan ng Bureau of Treasury, ay itatatag upang suportahan ang pananaliksik na isinagawa ng institute.

Ang SAGF para sa pananaliksik sa enerhiya ay responsable para sa pagkilala at pagtanggap ng mga gawad, kontribusyon, at donasyong nakolekta para sa pagsasaliksik ng enerhiya.

Isang kabuuang PHP200 milyon ang ilalaan mula sa General Appropriations Act (GAA) para sa paunang operating fund ng institute.

Ang mga nasabing halaga ay kinakailangan para sa pangmatagalang pagpapatakbo ng institute at dapat na makukuha mula sa GAA alinsunod sa taunang financial plan na naaprubahan ng Executive Board at isinumite sa Department of Budget and Management.

Ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno ay pinahintulutan na isama sa kani-kanilang taunang badyet tulad ng kinakailangang halaga bilang kanilang kontribusyon sa pagpopondo ng ilang mga aktibidad sa pananaliksik sa institute.

Sa loob ng 90 araw ng kalendaryo mula sa bisa ng batas, ang UP, sa konsulta ng mga kasapi ng akademya, at iba pang publiko at pribadong stakeholder ay dapat ipahayag ang kinakailangang mga patakaran at regulasyon ng batas na napapailalim sa pag-apruba ng UP Board of Regents.

LATEST

LATEST

TRENDING