Pamahalaan, isasapubliko ang mga pangalan ng ‘designated terrorists’

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Mga sundalo sa Marawi City
Larawan mula sa: AFP

Isang listahan ng mga tao at entities na itinuring ng Anti-Terrorism Council bilang “mga terorista” ang ilalathala sa mga pahayagan at online, kung saan bibigyan lamang ng 15 araw ang mga nasa listahan na mag-file ng request for delisting.

Ito ay isa lamang sa mga nakasaad sa inilabas na implementing rules and regulations (IRR) ng Ant-Terrorism Act, na ipinaskil sa website ng Department of Justice (DOJ) noong Oktubre 17.

Pinapahintulutan ng kontrobersyal na batas ang Anti-Terrorism Council na bansagang terorista ang ilang indibidwal at grupo, kasabay ang pagpapahintulot sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze an kani-kanilang mga assets. Sila ay pwede lamang patawan ng pananagutan ng Court of Appeals.

Ayon sa batas, awtomatikong ia-adopt ng ATC ang consolidated list ng mga terorista, terrorist organizations, at kanilang inanciers ng United Nations Security Council. Kabilang din dito ang handle requests ng foreign o supranational jurisdictions tungkol sa designasyon ng ilang grupo o indibidwal, isang proseso na dapat idaan sa Department of Foreign Affairs.

Samantala, may awtoridad naman ang ATC na mag-designate ng mga tao o organisasyon bilang terorista kapag mahanapan ng probable cause. Ang mga magsasagawa ng terorismo na saklaw sa ilalim ng Section 4 hanggang 12 ng Anti-terror law, ay ituturing na terorista.

Ang nabanggit na listahan ng mga designated persons at entities ay dapat i-publish sa pahayagan, at sa online official gazette pati na rin sa website ng ATC. Kabilang sa mga ipapakitang impormasyon ay ang pangalan ng designee at iba pang “identifier information,” isang maikling deskripsyon ng kaso, at petsa ng designation.

Kapag nailathala na, ang napabilang sa listahan ay maaaring mag-file ng verified request for delisting sa ATC sa loob ng 15 araw. Ang mga puwedeng gawing dahilan para sa delisting ay ang mga sumusunod:

• mistaken identity;

• relevant and significant change of facts or circumstance;

• newly discovered evidence;

• death of designee;

• dissolution or liquidation of designated organizations, associations, or groups; or

• proof that the basic for designation no longer exists

Ang mga reslusyon tungkol sa delisting ay dapat ding i-publish, i-print at ipaskil online.

Ang designation ay epektibo sa loob ng tatlong taon, pagkatapos ay ire-review ito ng ATC kung dapat bang ipagpatuloy ang designation o hindi na.

https://drive.google.com/file/d/1K2WzmkCCT8JbaQoAa3AxC3RG79_8REXl/view

LATEST

LATEST

TRENDING