DTI: MSMEs, kabilang sa 30-day grace period sa pagbabayad ng renta

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Kuha ni: JL Javier

Ang itinakdang minimum na 30-day grace period para sa pagbabayad ng upa sa mga residential at commercial na establishimento na pasok sa panahon ng quarantine, ay sasaklaw din sa mga micro, small, and medium enterprises (MSMEs).

70% sa kabuuang bilang ng mga manggagawa sa bansa ay nagtatrabaho sa mga MSMEs.

Ayon kay Department of Trade and Industry (DTI) Secretary Ramon Lopez, “As we slowly transition to the new normal, we need to ensure the survival of businesses during these difficult times and in the months beyond the lifting of the quarantine (Sa unti-unting pagtransisyon natin sa new normal, kailangang matiyak ang pag-unlad ng mga negosyo ngayong panahon ng krisis at sa mga buwan matapos ang quarantine)”.

Ang nasabing grace period para sa mga renta ng MSMEs, residential units, at iba pang sektor na hindi nakapagsagawa ng operasyon sa community quarantine ay mag-uumpisa sa huling due date o di kaya sa pagtatapos ng enhanced community quarantine (ECQ), modified ECQ, at general community quarantine (GCQ), kung alinman ang mas mahaba, pahayag ng DTI.

All unpaid rents during the CQs shall not incur interests, penalties, fees, and other charges (Ang lahat ng hindi nabayarang renta noong community quarantine ay hindi papatawan ng interes, penalties, fees, at iba pang charges),” ani DTI.

Wala ring maaaring paalisin dahil sa hindi pagbabayad ng renta sa panahon ng quarantine.

Hinikayat din ng ahensya ang mga may-ari ng paupahan na kanselahin nang buo o bahagya ang mga rentang pasok sa ECQ, modified ECQ, at GCQ; o bawasan o tanggalin ang rentang pasok sa mga buwan pagkatapos ng community quarantine; o makipag-renegotiate sa mga umuupa tungkol sa lease term agreements.

Tenants also have the option to pay the cumulative amount of residential and commercial rents stated above—that fall due within ECQ, MECQ, and GCQ—in installments equally amortized in six (6) months following the end of the 30-day minimum grace period (May opsyon din ang mga tenant na bayaran nang pangkalahatan ang mga rentang pasok sa mga buwan ng community quarantine sa installments na puwedeng mahati sa anim na buwan pagkatapos ng 30-day minimum grace period),” wika ng DTI.

LATEST

LATEST

TRENDING